Nieuwsbrief 19 juni 2020

Vrijdag 19 juni 2020

 

Beste ouders en verzorgers,
Nog enkele weken en dan is het schooljaar al weer voorbij. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nu allemaal nemen proberen we het onderwijs toch zo goed mogelijk door te laten gaan. Dankzij de inzet van het team en de  edewerking van uders en leerlingen gaat dit goed. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe we dit de komende weken zullen doen.

Met vriendelijke groet,

Martina Verhaar
Locatiedirecteur

Logo3000
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op onze school veel nieuwe woorden leren en een grote woordenschat ontwikkelen. Om de kinderen hierbij goed te helpen hebben de leerkrachten van groep 1 t/m 3 een training gevolgd over het woordenschatprogramma Logo 3000. Binnenkort zal er een tweede training zijn. Tijdens deze training leren de leerkrachten nog beter hoe zij de leerlingen op een goede manier veel nieuwe woorden aan kunnen leren.  Meer informatie over deze dit woordenschatprogramma kunt u vinden via deze website: https://www.logo3000.nl/
De leerkrachten van groep 1 t/m 3 volgen deze training na schooltijd.
Volgend schooljaar zullen er ook activiteiten in de ouderkamer georganiseerd worden voor de ouders van groep 1 t/m 3 over Logo 3000.

Schooltijden
Voor trainingen zoals die van Logo 3000 hebben wij als team tijd na schooltijd nodig. Tijd waarin we met en van elkaar kunnen leren. Wij merken dat we hiervoor te weinig tijd hebben en willen daarom de schooltijden aanpassen vanaf volgend schooljaar.
U heeft maandag een berichtje via de Pantarijn app ontvangen met een link naar een enquête over het aanpassen van de schooltijden. U hoeft maar 1 vraag te beantwoorden.
Als u dit nog niet heeft gedaan, graag nog even de link openen en de vraag beantwoorden. U heeft nog tot woensdag de tijd om de vraag via de link in te vullen.

Afscheid groep 8
Het afscheid van groep 8 kan niet plaatsvinden zoals we dat gewend zijn met een musical. Toch willen we op een onvergetelijke manier afscheid nemen van deze kanjers. Op de achtergrond wordt hier nog hard aan gewerkt. Hierover wordt u later nog geïnformeerd.

Parro
Sinds woensdag 17 juni maken we gebruik van onze nieuwe app Parro. Tot volgende week vrijdag zullen wij beide apps nog gebruiken zodat alle ouders de tijd hebben om Parro te installeren. Wij zien in de app dat heel veel ouders dit al hebben gedaan en daar zijn we blij mee. Lukt het niet om de app te installeren of heeft u geen koppelcode via de mail ontvangen? Mail dan naar de leerkracht van uw kind.

Groepsfoto’s
Meester Tommy heeft vandaag een brief meegegeven aan de kinderen. Het gaat over de groepsfoto die aanstaande woensdag wordt gemaakt.

Studiedagen
Op maandag 29 juni en dinsdag 30 juni staan 2 studiedagen gepland. De kinderen zijn deze 2 dagen vrij.

Agenda

24 juni: Groepsfoto’s van iedere groep

29 en 30 juni: Studiedagen voor het team. De leerlingen zijn vrij.

8 juli: Afscheidavond groep 8

14 juli: Laatste schooldag groep 8

15 juli: Laatste schooldag


Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl