Ouders van Pantarijn meer tevreden!

Ouders van Pantarijn meer tevreden!

Woensdag 29 maart 2017

De tevredenheid van de ouders van Pantarijn is met 5% gestegen! Dat is een mooi signaal voor het team van Pantarijn en we zijn er trots op! Dit jaar hebben we dezelfde vragen als vorig jaar voorgelegd aan de ouders. U kon na de rapportgesprekken uw mening geven, waarvoor hartelijk dank! We hebben de antwoorden van de ouders in een 4-puntsschaal weergegeven. Deze schaal wijst uit dat bij 14 vragen beter werd gescoord, 9 vragen gelijk zijn gebleven en bij 8 vragen was de uitkomst enigszins gedaald. We gaan op basis van de peiling verbeterpunten vaststellen. Ons doel is de beste buurtschool van Bloemhof worden en deze peiling helpt ons daarbij! U kunt de uitkomst van de oudertevredenheidspeiling op het informatiebord zien.

Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl