Ouderbrief december 2019

Vrijdag 6 december 2019

Rotterdam, 5 december 2018

 

Beste ouders/verzorgers,

Nu de eerste drie maanden van het schooljaar alweer achter ons liggen, willen we het volgende met u delen.

De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door een aantal wisselingen van leerkrachten. Een aantal vaste groepsleerkrachten is helaas getroffen door ziekteverzuim en een aantal groepsleerkrachten heeft te kennen gegeven dat zij de zouden school gaan verlaten. Om de lessen aan de leerlingen toch door te laten gaan, hebben wij geprobeerd om zoveel mogelijk invalkrachten in te zetten in de groepen waar de vaste leerkracht door verzuim afwezig is. De insteek van de directie is om de leerlingen, ook bij ziekteverzuim van de groepsleerkracht, onderwijs te blijven bieden. Omdat de nood in het gehele onderwijs hoog is om zieke groepsleerkrachten te vervangen, is het niet altijd gelukt om een structurele inval te regelen voor de groepen. Hierdoor is het voorgekomen, dat er meerdere invalkrachten op school aanwezig zijn geweest om een groep les te geven. Wij, als school, delen zeker ook de zorg van de ouders hierover, maar zijn veelal gebonden aan de mogelijkheden die we hebben.

Juf Martina heeft de afgelopen periode dagelijks gezocht naar kwalitatief geschikte invallers. Juf Martina heeft hierdoor dagelijks gesprekken gevoerd met kandidaten die solliciteerden op een vacature op school en invalkrachten die ons zijn aangeboden. Dat dit moeizaam was, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wat betreft leerkrachten, maakte het zoeken naar geschikte kandidaten alleen maar moeilijker.

Wel kunnen we nu melden, dat we er momenteel in geslaagd zijn om een aantal leerkrachten aan ons te binden.

Met ingang van 1 december heeft juf Afke (groep 4) een andere werkplek binnen ons bestuur gevonden om haar loopbaan te vervolgen. Juf Afke is vanaf maandag 2 december vervangen worden door juf Safia el Saadi als. Juf Safia zal op de werkdagen van juf Afke de leerkracht van groep 4 zijn. De ouders en de kinderen van groep 4 zijn hierover al eerder geïnformeerd.

Juf Sophia (groep 6) gaat de school per 1 januari 2020 verlaten. Juf Sophia gaat in de directe omgeving van haar woonplaats als leerkracht werken. Om het onderwijs in groep 6 door te laten lopen, gaat juf Martina drie dagen als groepsleerkracht in groep 6 aan de slag. Tot de kerstvakantie zal juf Martina samen met juf Sophia de leerkrachten voor groep 6 zijn. Na de kerstvakantie zal juf Martina drie dagen in groep 6 als leerkracht aanwezig zijn. We zijn momenteel hard bezig om de overige twee dagen in groep 6 te vervullen. Juf Monique heeft haar invalperiode bij ons op school afgesloten en is inmiddels op een andere school als invalster fulltime aan de slag gegaan.

Ook juf Houda (groep 8) heeft ook een andere werkplek gevonden en zal met ingang van 1 januari 2020 obs Pantarijn verlaten om aan de slag te gaan als ambulant begeleidster bij de Auris stichting. Inmiddels hebben we meester Jan-Willem Witte bereid gevonden om fulltime aan de slag te gaan in groep 8. Meester Jan-Willem is vorige week al gestart om zich voor te bereiden op groep 8. Hierdoor heeft hij nog tijd om zich goed voor te bereiden en de kinderen en ouders te leren kennen.

Juf Jolande, onze interim intern begeleider, heeft een baan bij een ander bestuur gevonden. Juf Jolande heeft vanaf het begin van dit schooljaar als interim intern begeleider tijdelijk de zorgtaken opgepakt in de school. Dit was tijdelijk, zodat wij de tijd hadden om een vaste intern begeleider te zoeken en dat is gelukt. Onze nieuwe intern begeleider voor de bovenbouw is mevrouw Samira el Bouchtaoui. Na de kerstvakantie zal zij bij ons starten. Voor de onderbouw zoeken wij nog een intern begeleider.

In de laatste MR vergadering is een vraag vanuit verontruste ouders ter sprake gekomen. De vraag die bij ouders leeft, is dat het gerucht gaat dat de school failliet zou zijn en daarom gesloten zal gaan worden. Dit gerucht is echter niet waar. De school is niet failliet. Wij, als school, weten niet waar dit gerucht vandaan komt. De school wordt niet gesloten omdat de school failliet zou zijn. Wel is er op een ouderinformatieavond door Annemiek Dijkhuizen (bovenschools directeur van Stichting BOOR) verteld, dat de school samen met obs Bloemhof een nieuwe school gaat vormen. De vorming van een nieuwe school is gebaseerd op het gegeven dat er teveel scholen in de wijk staan en dat beide scholen een te laag leerlingaantal hebben.

Verder merken wij dat het versturen van push berichten naar ouders niet altijd goed verloopt. Daardoor komen berichten vanuit school via de app soms later of helemaal niet aan bij ouders. We zijn op dit moment bezig met een oplossing hiervoor.

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Groeten wij u.

Henny de Koning 
Martina Verhaar        

 


Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl