Nieuwsbrief december

Vrijdag 20 december 2019

Rotterdam, 20 december 2019

 

Beste ouders/verzorgers,

 

Algemeen

Nu het kalenderjaar 2019 ten einde loopt en het nieuwe kalenderjaar 2020 al om de hoek staat te kijken, komt deze nieuwsbrief uit. De eerste vier maanden hebben we nu achter ons gelaten en we gaan ons opmaken voor de volgende periode. We kijken terug op een best wel turbulente start van het schooljaar. Het schooljaar begon met een nieuwe schoolleiding. Maar er liepen meerdere nieuwe gezichten op school rond, zo startte juf Jolande als interim ib. Door ziekteverzuim van juf Nicole en het nog niet volledig hersteld zijn van juf Wendy moest er vanaf het begin invallers gezocht worden. Gedurende de eerste periode van het schooljaar ging juf Renate met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Om dit verzuim op te vangen hebben we gebruik moeten maken van vervangers/invallers. Soms kwamen zij voor een dag, soms ook voor een langere periode. Vanwege het gegeven dat er ook weinig vervangers/invalkrachten beschikbaar waren hebben we soms moeten puzzelen om de groepsformatie rond te krijgen. We proberen namelijk om altijd het doorgaan van het onderwijs aan de leerlingen voor te laten gaan, in een enkel geval is dat helaas niet gelukt. Maar het is begrijpelijk dat het voor de ouders en leerlingen soms ook wennen was aan weer een nieuw gezicht voor de groep.

Sinterklaas

Op 5 december heeft de Sint onze school weer verblijd met een bezoek. De opkomst van ouders bij het ontvangen van de Sint was groot. Alle leerlingen stonden op het plein te wachten op de Sint. De Sint kwam echter zonder zijn Pieten. Hij was ze kwijtgeraakt. Gelukkig heeft meester Peter zich als hulppiet bij de Sint aangemeld. Nadat meester Peter het pietenpak had aangetrokken verschenen de twee Pieten van de Sint in de school. Nadat de Sint met de drie Pieten was verenigd zijn de leerlingen de school ingegaan en is de Sint met Pieten de groepen langsgegaan. Alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 hebben een mooi cadeau van de Sint gekregen, de groepen 6 t/m 8 hebben het Sintfeest met behulp van surprises met elkaar gevierd.

Na het vertrek van de Sint en zijn Pieten is de school in sneltreinvaart omgetoverd in kerstsferen. Op vrijdagochtend 14 december hebben de groepen 1 tot en met 4 in de team/ouderkamer kerststukjes gemaakt. Dit gebeurde onder leiding van de groepsleerkrachten en een aantal vrijwilligers. We hopen dat de gemaakte kerststukjes thuis een mooi plekje hebben gekregen.

Geboorte

Op dinsdag 17 december is juf Renate bevallen van een gezonde zoon, Raf. Juf Renate en Raf maken het goed. Wij wensen juf Renate en haar partner heel veel geluk, liefde en plezier met de gezinsuitbreiding.

Kerstdiner

Op donderdag 19 december hebben we ons inmiddels traditionele kerstdiner gehouden. De school was ingericht als een groot restaurant. De ouders hadden heerlijke gerechten voor het kerstdiner gemaakt. In ieder lokaal rook het heerlijk naar alle gerechten. De leerlingen hebben echt genoten van alle lekkere gerechten. Het was een geslaagde avond. Alle koks en kokkinnen heel hartelijk bedankt.

Overblijf

Na de kerstvakantie zullen wij de overblijf anders gaan organiseren. We hebben contact gelegd met Alphabet Plus een organisatie die op meerdere scholen de overblijf organiseert. Deze organisatie zal tijdens de overblijf de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 begeleiden. Alphabet Plus zal met de leerlingen de overblijf in het teken van sport en bewegen gaan uitvoeren. De groepen 1 en 2 zullen de overblijf houden in de huidige vorm, dus met hulpouders.

Mobiele telefoons op school

In de afgelopen periode is gebleken dat er door leerlingen met hun mobiele telefoon op school foto’s en filmpjes worden gemaakt. Dit is echter niet toegestaan. Het meenemen van een mobiele telefoon door leerlingen is ook niet nodig, want de leerlingen hebben hun mobiele telefoon gedurende de schooldag niet nodig. Indien een personeelslid van de school een leerling met een mobiele telefoon onder schooltijd bezig ziet, zal de telefoon door het personeelslid in bewaring worden genomen. Na afloop van de schooldag zal de leerling de telefoon weer kunnen ophalen. Ook valt het meenemen van een mobiele telefoon door leerlingen onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouders. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien er iets met de mobiele telefoon gebeurt.

Dagprogrammering

Na de kerstvakantie starten we met een uitbreiding van de dagprogrammering op de woensdagmiddagen voor de groepen 3 tot en met 8. In de eerste week na de kerstvakantie krijgen alle leerlingen van de groepen 3 tot en met groep 8 informatie over deze uitbreiding mee naar huis, met daarbij ook een aanmeldstrook om in te schrijven voor dagprogrammeringsactiviteiten.

Tevredenheidspeilingen

Aan het eind van de maand januari zal er onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en personeel een tevredenheidspeiling worden afgenomen. Deze tevredenheidspeiling vinden we belangrijk omdat we graag willen weten wat vindt u van onze school vindt. Wat gaat goed en wat er beter kan. Uw mening is belangrijk voor ons en helpt ons alert te blijven op de kwaliteit van het onderwijs.
Nadere informatie hierover volgt in januari.

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en een goed oud en nieuw!

Op naar 2020!!


Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl