landelijke STAKING op vrijdag 15 maart

landelijke STAKING op vrijdag 15 maart

Dinsdag 12 maart 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart gaan medewerkers uit het primair onderwijs én voortgezet onderwijs een dag staken.
De leraren op onze school zijn van plan om op 15 maart allemaal te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan/kunnen.

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.


Wij betreuren het als ouders last hebben van de staking. Helaas is het nodig. 
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 leraren rondloopt met burn-outklachten. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben onlangs een cao kunnen afsluiten waarmee leraren een mooie salarisverhoging krijgen, maar hun salaris blijft nog steeds achter bij salarissen van mensen met vergelijkbare beroepen, zoals leraren in het voortgezet onderwijs.
Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.

Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.

Het Bestuur Openbaar Onderwijs heeft besloten om op deze stakingsdag GEEN salaris door te betalen aan de medewerkers stakingsdag.!

Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!


Vriendelijke groet,
Het team van obs Pantarijn

Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl