MISSIE

De missie van OBS Pantarijn is  “Onze leerlingen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen bieden, zodat elk kind zijn competenties kan ontdekken en vergroten en daarmee zijn of haar kansen in de maatschappij”....

Lees verder

VISIE

Kinderen kunnen zich op obs Pantarijn zowel cognitiefals sociaal emotioneel optimaal ontwikkelenin een veilige en vertrouwde omgeving.Op basisschool Pantarijn gaan we Samen de Uitdagingvoor Passend onderwijs aan waarbij Eigenheid en&nb...

Lees verder

ROTTERDAMS GOUD

Onze school is een Rotterdams Goud school. Dat betekent dat wij een aanpak implementeren die geïnspireerd is op de werkwijze van Uncommon Schools uit New York (bekend van Teach like a Champion). Deze aanpak streeft naar excellent onderwijs en gelijke...

Lees verder

LEERTIJDUITBREIDING

obs Pantarijn ligt in de wijk Bloemhof in het gebied Feijenoord.Onze school telt 210 leerlingen, wij geven onderwijs aan de groepen 1 t/m 8, verdeeld over 11 groepen. Er is een peuterschool in de school aanwezig waarmee wordt samengewerkt. De school ...

Lees verder

ZORG

ZORG

Zorg voor alle kinderen Het team van basisschool Pantarijn draagt zorg voor een doorlopende ontwikkeling van haar leerlingen. Er wordt structureel gewerkt aan het bereiken van maximale leeropbrengsten. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zijn eigen onderwi...

Lees verder

KANJERTRAINING

De Kanjertraining De groepen 1 t/m 8 werken in de klas met de methode Kanjertraining.Kernwoorden van de Kanjertraining zijn:vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaa...

Lees verder

JAARPLAN

Het jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we als school ondernemen op het gebied van onderwijs en onderwijsvernieuwingen. U leest hier hoe de voornemens en plannen uit het jaarplan van het voorgaande schooljaar geconcr...

Lees verder

SCHOOLPLAN

Binnenkort

Lees verder

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl