In Bloemhof benoemen wij positief gedrag

In Bloemhof benoemen wij positief gedrag

Donderdag 13 april 2017

Met PBS naar een positieve wijk: doel van de aanpak PBS in de wijk is een UNIEK project in Nederland dat door de Gemeente Rotterdam mogelijk wordt gemaakt. Het heeft als doel om met concrete handvatten en vanuit gezamenlijke waarden een duurzaam, positief wijkklimaat neer te zetten, waarbinnen: positief gedrag van kinderen en jongeren wordt benadrukt en het heel helder is voor kinderen en jeugdigen, wat er qua gedrag van hen wordt verwacht. mensen en organisaties elkaar kennen, elkaar positief aanspreken, nauw samenwerken en zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de kinderen en jongeren in de wijk. Immers: ‘it takes a village to raise a child’. Om de kinderen en jongeren in Rotterdam kansrijk te laten opgroeien, hebben we elkaar hard nodig! Doen wat werkt! Op basis van de werkzame elementen van de effectieve onderwijsaanpak School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) werkt het Kenniscentrum SWPBS Nederland samen met de Gemeente Rotterdam en PBScoach Angelique Ruijs aan een aanpak die geschikt is om op wijkniveau in te zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de partners waar het om gaat: de scholen en organisaties die zich dagelijks met veel passie inzetten voor jeugd.

Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl