FEYENOORD

FEYENOORD

 

Met ingang van het schooljaar 2022-2023 zijn we een samenwerking aangegaan met Feyenoord (#kracht van Feyenoord).

Dit betekent dat de tussen schoolse opvang (pauze) en een deel van de dag programmering voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd worden door Feyenoord. 

In het schooltijdenrooster kunt u zien wanneer er dag programmeringsactiviteiten zijn. Alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 zullen deelnemen aan deze activiteiten.

Hieronder meer informatie over het programma.

Pauzesport

Feyenoord zorgt ervoor dat de pauze wordt ingeruild voor een echt leuk sportprogramma

waarin de leerlingen verschillende sportactiviteiten aangeboden krijgen zoals voetbal,

hockey, basketbal, maar ook leren spelen en plezier maken. Niet ieder kind weet namelijk

wat hij moet doen in de pauze en om verveling te voorkomen en om meer plezier en een betere sfeer op het schoolplein te creëren organiseert Feyenoord de Pauzesport; Op een ongedwongen en vrije manier komen kinderen in veel verschillende sport- en spelsituaties.

Wat levert het op?

Toename fysieke activiteiten

  • Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking tussen de leerlingen
  • Meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school ontwikkeling nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen
  • Afname fysieke en verbale agressie
  • Combinatie van educatie met sport en spel
  • Er wordt structuur geboden en het leggen van sociale contacten wordt zo voor sommige leerlingen makkelijker gemaakt. Daarnaast kunnen we lekker onze energie kwijt om ons vervolgens weer goed te kunnen concentreren tijdens de lessen.

 Het speelplein wordt ingedeeld in 3 speelzones;

  • balsporten,
  • spelactiviteiten,
  • vrijspelen.

 

Schoolsportplus (groep 3, 4 en 5)

Schoolsportplus is een bewegingsprogramma wat geïntegreerd wordt in het curriculum van de school en heeft als doel kinderen meer in beweging te krijgen. We zetten sport ook als middel in om het kind op cognitief vlak verder te helpen, het kind bewust te maken wat gezond leven is, plezier krijgen door sport en leren te combineren, zelfvertrouwen te vergroten en zich leren om zich beter te concentreren op de leerstof. Wij vinden het heel belangrijk dat de leerling zich lichamelijk en geestelijk gezond ontwikkelt. Een gezonde leefstijl draagt ook bij aan een beter zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en heeft een positief effect op sociaal gedrag. Door o.a. bewegend leren aan te bieden, een handleiding gezond leven en leren, pauzesport en bewegingsvolle activiteiten toe te voegen aan het lesprogramma, wordt dit doel bereikt.

Club 1908 (groep 6 t/m 8)

Feyenoord heeft voor kinderen in groep 6,7 en 8 het programma Club 1908.

Door Club 1908 leren kinderen vaardigheden om beter voorbereid te zijn op hun toekomst. We doen dit door het trainen van de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarbij richten we ons op ondersteuning bij zaakvakken op school (rekenen, spelling en begrijpend lezen) en daarnaast worden kinderen door het opwekken van interesse voor techniek voorbereid op de beroepen van de toekomst. Beroepen waarvan we het bestaan op dit moment nog niet kennen, maar waarvan we wel weten dat technologie daarin een belangrijke rol speelt.

Het doel is om kinderen vaardigheden bij te brengen waarmee ze op eigen kracht leren functioneren in een samenleving waarbij (digitale) technologie een steeds grotere rol gaat innemen. Een leven lang leren is een belangrijk gegeven in onze maatschappij geworden. Alleen als kinderen zelf in staat zijn om kennis en inzichten te vergaren kunnen ze zich voorbereiden op hun toekomst. De 21e-eeuwse vaardigheden zijn meer dan alleen digitale vaardigheden. Juist bij onderdelen als probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden is sport het middel waarmee kinderen deze vaardigheden optimaal kunnen trainen. Deze aspecten worden allemaal gecombineerd in Club 1908.

Het programma wordt uitgevoerd door docenten, sportdocenten en pedagogen die het belang van sport erkennen en goed kunnen combineren met het onderwijs curriculum dat op basisscholen wordt ingezet. Binnen Club 1908 krijgen de kinderen veel individuele aandacht door de coaches die er zijn. De kinderen komen gedurende 40 weken naar het stadion/ campus (De Kuip).

De leerlingen krijgen daar twee uur een op maat gemaakt STEM-programma waarbij ze spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden trainen. Tijdens alle activiteiten staat sport centraal waarbij een directe koppeling naar het onderwijs wordt gemaakt.

Kinderen worden uitgedaagd hun eigen leerproces op te pakken door middel van doelen stellen en creatief denken.

Het is daardoor mogelijk ieder kind te geven waar het recht op heeft.

De kinderen krijgen een eigen digitale spelersgids waarin ze hun ontwikkeling kunnen bijhouden. Hierin is ook plek voor leerpunten maar ook succeservaringen. Tijdens alle lessen staat de positieve begeleiding centraal. Er wordt niet gekeken naar wat het kind niet kan maar juist naar de dingen die het kind wel kan. Is bewegen de sterke kant van het kind? Dan gaan we daarmee aan de slag en zorgen we dat bijvoorbeeld de rekenles bewegend wordt aangeboden. Kinderen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen en dat zorgt voor een beter toekomstperspectief. Zo kunnen we het kind een positieve ervaring voor het leven meegeven!

Terug

Dubbelstraat 6

3073 LG Rotterdam

010 4 85 11 84

info@nullobs-pantarijn.nl